DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85074

DL-DF 85074
Keltezés 1477-11-15
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 140
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Bathor-i István comes, Mátyás király (Hungarie, KBohemie, Dalmacie, Croacie etc.) országbírája megbírságolja Delne-i Kakas Andrást, minthogy ez az ügyvédje: Nera-i Ramacha Péter által a Jazow-i konvent ...... képviselt Zempse-i László fia: János felperes ellenében az országbíró perhalasztó oklevele értelmében Mihály nyolcadán Palocz-i László egykori országbíró perhalasztó oklevele értelmében Palocz-i László egykori országbíró fassiós és Rozgon-i néhai Raynoldus, Zemplén és Abauj megyék (Zempleniensis et Abawywariensis) megyék ispánjának peráttevő oklevelében megjelölt ügyének tárgyalására sem mag meg nem jelent, sem ügyvédet nem küldött. Papír, zárópecsét helye. Hátlapján: Extradata est in .......... ?

Tartalomgazda