DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85062

DL-DF 85062
Keltezés 1476-05-24
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 130
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy előtte Azar-i néhai Balázs fia: András, édesfivére: Péter és édesnővére: Prisca nevében is, a Zemplén megyében (Zempleniensis) Naghazar faluban levő s a plébános háza mellett fekvő azt az egész és fél jobbágytelket, melyek egykor néhai Ezlar-i Jouhos Jánoséi voltak és ez örök áron eladta Kasvh Györgynek, ám a telkek néhai Palocz-i Mátyus nádornak Zemplén megye közgyűlésében hozott ítélete folytán biznyos bírságok, éspedig 50 arany forint fejében a bevallást tevőkre szállottak, most visszabocsátotta Kasvh-i György birtokába, miután ez neki és testvéreinek a mondott bírságokat teljesen megfizette. - Az egész telken lakik Weres Péter, a féltelken pedig néhai Molnar János lakott. - Hátlapján rány.p.helye - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda