DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85055

DL-DF 85055
Keltezés 1475-04-08
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 3 123
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1475
Regeszta Mátyás király (Hungarie, Bohemie etc.) meghagyja a Jazow-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Zempse-i János és Vilmos nevében előadott alábbi panaszokra vonatkozóan tanuvallatást tartson: az elmult Szent Márton hitvalló napja körül (nov. 11.) Raska-i András és János, Raska-i György felbujtására, familiarisaikkal, éspedig Jánossal, és Benedekkel, Jakos Mihállyal, Andoch Mártonnal, s Dwgay Máréval, Raska-i János familiárisaival a panaszosok zemplénmegyei (Zempleniensis) Zalok faluban élő, Balázs nevü jobbágyának itteni házára törtek s a nevezett Balázst megverték, egy vendégét pedig (quendam hospitem ipsius Blassi) megölték; ezen kivül nem egészen egy évvel ez előtt Banocz-i Mátyás - Banocz-i Mihály, Lestemer-i Sebestyén s Lestemer-i Ruska György nemesek felbujtására - a panaszosok zemplénmegyei Pazdycz-i házából hatalmaskodva a panaszosok sok ingóságát vitte el. Kijelölt királyi emberek: Moxwa-i Balázs, Cheb-i Lőrinc, Bethlen István, Cheb-i István, Stankocz-i Pál, Kysazar-i János, Lastocz-i Simon, Suthy János és Roseny Péter.

Tartalomgazda