DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85054

DL-DF 85054
Keltezés 1475-03-02
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 122
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 03
Regeszta Kalno-i Péter és Hozzwmezew-i Benedek Palocz-i Imre zemplénmegyei (Zemplinienis) alispánjai és a négy szolgabíró bizonyítják, hogy az általuk a fenti napon tartott megyei törvényszéken Pazdichs-i Semsey Vilmos a maga és társa (socii suis): Monak-i János nevében tiltakozott az ellen, hogy az elmult királyi dica beszedése idején Wpor-i László hamis dicát küldött át nekik emberei által azt állítván, hogy azt ki is fizette, holott, amint azt a törvényszék szolgabírái vallották, Malcza után hat és Mara-ban a nevezett László része után négy arany forint volt a királyi adó és ezeket Wpor-i László egyáltalán nem fizette meg, ”prout ex registro ac capite dicarum intelexissemus”. Papír, hátlapján négy rányomott pecsét helyével.

Tartalomgazda