DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186) • 67844

DL-DF 67844
Keltezés 1473-11-13
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 186 / 177 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186)
Q 186 / 177 C
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta Guti Orszag Mihály nádor előtt Zenth Balas-i Zele Balázs fia: Antal visszavonja azt a fassioját, amelyről Pálóci László országbíró állított ki oklevelet s amely szerint Zala megyei Zenthmyhal, Zerdahel és Molnary possessiokbeli birtokrészeit Akwshaza-i Sarkan Bertalannak és Benedeknek örökítette el a maga és fívére: Márton s nővére: Dorottya nevében. A revocatio alapja az volt, hogy a fassio megtételekor nála ”aetatis imperfectio” állott fenn. Zele Antalt most 18 eszztendősnek ítélte a nádor. /A 67844/2. sz. oklevél szerint, a 67844/1. sz. oklevél huszonegynéhányat írt./ Papír mindkét példánya kissé szakadt. Mindkét példány hátlapján pecsét nyoma. A két oklevélpéldány szöveg teljesen azonos, csupán a kormegállapításban tér el egymástól. A 67844/1.-ben a viginti utáni szám kikopott.

Tartalomgazda