DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85045

DL-DF 85045
Keltezés 1472-11-07
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 118
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1472
Regeszta Sabbato post Emerici ducis. Bathor-i István comes, Mátyás király (Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc.) országbírája meghagyja a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében Dobo-i Miklós, Bozynka-i Balázs és Miklós, Zwth-i János, Theryekfalwa-i Theryek Péter, Salgo Pál és Enyzke-i György királyi emberek egyike tanuvallatással állapítsa meg, vajjon valóban igazak-e Zempse-i László özvegye: Erzsébet nemes asszony, meg e László fiai: János és Vilmos nevében emelt alábbi panaszok: az elmult Szent Márton napja körül Tothselmes-i Aprod Miklós, felesége: Magdolna nemes asszony és fiai: Márton és László felbujtására, fegyveres embereivel megtámadta a panaszosoknak a Saros-megyei Mehard birtokban élő némely jobbágyait az országúton, midőn azok a Barthfa-városi hetivásárról hazafelé tartottak s őket elfogván mindaddig bilincsekben tartották, míg váltságul bizonyos összeg pénzt nem fizettek; ezen felül a mult év Szent Mihály napja körül Rakocz-i László és Gáspár ugyancsak az országuton támadt fegyveresen a panaszosok Azonfalwa-i jobbágyaira, Folnagh Domonkosra és Istvánra, midőn ezek a Zech-városi hetivásárról voltak hazatérőben és őket sulyosan megverték. A leleszi konvent 1472. november 16.-i jelentésében.

Tartalomgazda