DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta diversarum familiarum, Dombay Gyűjtemény (Q 7) • 17297

DL-DF 17297
Keltezés 1472-03-08
Kiadó MIHÁLY MACSÓI VICEBÁN VOLT
Régi jelzet Q 7 / B 13
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta diversarum familiarum, Dombay Gyűjtemény (Q 7)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul 02
Regeszta in possessione Besenyew. circa dominicam Letare. Mihály volt macsói vicebán és Geztetes vár várnagya a feleségével: Margittal együtt végrendelkezik. A pálos rendű remeteszerzetesekre 12, a Bya-i szentkereszt-egyházra 8, Hengy László özvegyére Budán 14 forintot hagy, az aranyozott kardját adják el, az árának felét költség lelki üdvére, másik felét pedig adják át a leányának: Prisca-nak, veres budáját leányára: Prisca-ra hagyja, a gyóntatójának: Márton Beseneyw-i plébánosnak 2 forintot hagy, a Kepesdy egyházra egy 12 forintot érő kelyhet hagy, Porkolab Péternek adta a veres ruháját, ötödfél hordó bort Salgo-ban leányára: Prisca-ra hagy, a halastavat és a malmot testvérére: Salgay Tamásra hagyja, a halastavat halásszák meg, a fogás felét Tamás, a másik felét pedig dPrisca kapja oly képen, hogy abból fizessék ki az adósságait és tartassanak miséket, nővérére: Katalin özvegyre 10 forintot és minden jószágának, bárányainak egy részét hagyja, fiára: Balázsra hagyja a felső részeken és az Egyek-en lévő szőleit, jószágai és bárányai másik részét, a Besenyew-i egyház tatarozására 1 forintot hagy, két lovát fegyvereivel együtt vitessék előtte, a fehér lovát adják el, az árát pedig osszák szét familiarisai között, Kaplathy Jánosra egy török lovat és páncélját hagyja minden hozzávalával együtt. Végrendelete végrehajtójául Bya-i Jánost, Pétert, Vinve Tamást, Kewke Miklóst és Mátyás Bya-i plébánost jelöli ki. Aláírta Mátyás plébános a pilisi szék jegyzője. Eredeti, papíron. A szöveg alatt két darab köriratos gyűrűspecsét töredékével.

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Óvári regeszták
14. kötet / 157. oldal

Tartalomgazda