DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85036

DL-DF 85036
Keltezés 1470-10-04
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 109
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 03
Regeszta (feria quinta, ipso die Francisci confessoris) Lasthocz-i Simon és Kozmafalwa-i István, Rozgon-i Rynoldus zemplénmegyei (Zempleniensis) alispánjai és a szolgabírák jelentik Mátyás királynak (Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc.), hogy Palocz-i László comes, országbíró 1470. április 14.-i parancsában (340. sz.) elrendelt tanúvallatást Zemplén-megyében (Zempleniensis) Kamonya-i János kiküldött szolgabíró foganatosította és a kihallgatott tanúk vallomásaiból megállapította, hogy a mandátumban foglalt panaszok jogosak, azaz a hatalmaskodások úgy történtek meg, amint azokat a panaszosok előadták. Papír, zárlatán 5 gyűrűs pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila, Borsa)

Tartalomgazda