DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protocolla (Q 333) • 36393

DL-DF 36393
Keltezés 1470-06-18
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 333 / F 1466 66 2
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protocolla (Q 333)
Fennmaradási forma Protokollum
Regeszta A kolozsmonostori konvent jelenti, hogy minthogy [Zelend-i] Miiklós főesperes - Mátyás király parancsára (ex speciali commissione et mandato) - az erdélyi püspökség birtokai közül Zenthmyhalkewe és Gyalw várát, valamiint Fenest tartozékaikkal és jövedelmi forrásaikkal (necnon proventum decimarum ac iuris patronatus, censuumque sacerdotalium et generaliter quarumlibet utilitatum eorunddem) együtt egyelőre nem adshatja át, [Boczkowycz-i] Jeroslaus kötelezi magát, hogy e várak fenntartására évi 400 arany Ft-ot ad Olasz Ferenc (Franciscus Italicus) Coloswar-i polgár kezéhez Antal főesperes rendelkezésére, és nem háborgatja Antalt a püspöki birtokok tizedéből, a kegyúri jogból és a papok cunsusából két, három, sőt több éve elmaradt hátralékok behajtásában. - Regeszta forrása: Jakó, KmJkv

Tartalomgazda