DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85034

DL-DF 85034
Keltezés 1470-05-24
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 107
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 02
Regeszta feria quinta post Elene regine. Lazthocz-i Simon és Kozmafalwa-i István, Rozgon-i Rynoldus zemplénmegyei (Zempliniensis) alispánjai és a szolgabírák bizonyítják, hogy a megyei, május 24.-én tartott törvényszéken Kamonya-i János megyebeli szolgabíró bevallotta, hogy Krisztina nemes asszony, Kozmafalwa-i Pál özvegye, egy jobbágytelkét a megyebeli Zwha helységben, melyen jelenleg egy György nevü jobbágy lakik Kowach Domonkosnál (in qua .... quidam Georgius penes Dominicum Kowach residentiam haberet, jobagio eiusdem domine) annak összes jobbágyi tartozékaival egyetemben (simulcum omnibus iuribus jobagionalibus, videlicet terris arabilibus, silvis, pratis, campsis, censibus, taxis, ordinariis et extraordinariis, aliisque utilitatibus et proventibus ... ad eandem, sessionem jobagionalem undique de iure spectantibus) a visszaváltásig elzálogosította négy arany forintért Zempse-i Jánosnak. Papír, hátlapján egy rányomott gyűrűs pecsét, egynek töredéke és háromnak helye.

Tartalomgazda