DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85036

DL-DF 85036
Keltezés 1470-04-14
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 109
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1470
Regeszta Sabbato ante dominicam Ramispalmarum. Palocz-i László comes, Mátyás király (Hungarie, Bohemie etc.) országbírája, meghagyja Zemplén-megye (Zemplenienis) ispánjának vagy elispánjának és a szolgabíráknak, egy vagy két emberükkel tartsanak a megyében tanuvallatást arra vonatkozólag, igazak-e a Nagmyhal-i amburs, Sempse-i János, Sempse-i Vilmos Bwthka-i Benedek és Pazdich-i Mátyás nevében előadott alábbi panaszok: hét évvel ez előtt Rakocz-i László, Mihály, István és Pál nemesek, Raska-i János, ennek fia: György, Raska-i András és Raska-i Miklós özvegye: Erzsébet asszony - Magnus Benedek és Berhes Márton familiárisaikkal valamint a nevezett Raska-i nemesek Andoch János, Márton és Antal, Erdemk Damján, ”Parvus” Márton, zemplénmegyei (Zemplenienis) Zalok birtokára törve, ott Ztreha Ambrus és Gergely nevü jobbágyaikat megverték és megsebesítették, ezenkívül a panaszosok Karnodusakezy nevü erdőjét a zemplénmegyei nevezett Zalok és Deregnew helységek határában hatalmaskodva a maguk részére elfoglalták. A hatalmaskodásra felbujtók nevei: Bwthka-i András, Kezeg György, Bwthka-i István, László és János, Marky-i László, Chicher-i Zsigmond és ennek fiai: Mátyás és András. Zemplénmegye 1470. október 4.-i jelentésében.

Tartalomgazda