DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7) • 14988

DL-DF 14988
Keltezés 1470-03-18
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 7 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7)
Fennmaradási forma Másolat
Regeszta in dominica Reminiscere. Mátyás király bizonyítja, hogy eléje járult Monyorokerek-i Elderboch Bertholdus és bemutatott előtte 2 oklevelet: 1/ V. László királynak titkos pecsétje alatt kiállitott oklevelét, amely szerint a király azt a kegyet adta Bertholdusnak, hogy a Perno-i és Diak-i apátságokban széküresedés esetén megfelelő személyt választhasson ki az apátság élére és annak adományozhassa az apátság összes birtokait és jövedelmeit; azonkívül Bertholdusnak adományozta a két apátság birtokaiból: Perno, Diak, Kereztes, Belyd, Mendzenth és Louazad népeitől a fiscus számára fizetendő kamara-hasznát; 2/ a vasvári káptlan oklevelét a nevezett apátságok kegyuraságának Bertholdus részére való statuálásáról. Kérte, hogy mindkét oklevelet írja át a részére szóról-szóra és privilegialis formában, a két oklevélben foglaltakat erősítse meg és jelentse ki örökérvényűnek. A király mindezt teljesiti annak ellenére, hogy a Fehérvárott a koronázáskor hozott törvényt, amely szerint V. László király okleveleit egy éven belül meg kell újítani, a jelen esetben nem hajtották végre. A megerősítésről a király titkos pecsétje alatt állított ki oklevelet. Mátyás király 1470-i eredeti oklevelének fényképét és teljes szövegét közölte: Széchenyi, Jáki apátság 74-78. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda