DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85033

DL-DF 85033
Keltezés 1469-11-06
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 106
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1470
Nyelv Latin
Regeszta Palocz-i László comes, Mátyás király (Hungarie, Croacie, Bohemie, Dalmacie etc) országbírája, meghagyja a keresztelő Szent Jánosról nevezett Jazow-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak a jelenlétében Kwpa-i János, Kwpa-i Demeter, Poly-i Ambrus, Kwpa-i Demeter fia: Kristóf, Komyathi-i Imre, Komyathi-i László, Elsewfw-i Thekes János királyi emberek egyike Zemse-i János és Vilmos nevében bepanaszolt alábbi rablás ügyében vizsgálatot tartson: A panaszosok familiárisát, Cheh-i István nemest, midőn az az elmúlt időkben urai megbízásából az országúton Zepsy városába (oppidum) ment, Zen-i Péter nemes, felesége: Affra asszony és fiai: János, Mátyás és István familiárisaikkal és embereikkel, meg Janok-i Mihály fia Jánossal s Bathor-i Bakos Gergellyel megrohanták és nála levő összes értékeiket elrabolták. - A felbújtók, akiknek hozzájárulásával történt a rablás: Janok-i Mihály fiai: Miklós és István, Peder-i Miklós, Peder-i Pál és Egyed, Belse-i Demeter, ennek felesége: Katalin asszony s Peder-i Antal özvegye: Anna asszony, Doba-i Miklós, ennek fia Gergely, Janok-i Pál, Kowachy-i János, Zasfa-i Vza Dénes, Fay-i Ambrus, Fay-i Balázs, Zena-i Bako Ferenc, Kaan-i István és András, meg Zedlecz-i Vince. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda