DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85028

DL-DF 85028
Keltezés 1469-05-25
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 99
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Balázs prépost és a Szent Keresztről nevezett Lelez-i konvent bizonyság levele a Zempse-i László között egy részről és Zempse-i János, valamint ennek általa képviselt édestestvére: Vilmos között más részről peres ügyeikre vonatkozólag a konvent előtt létrejött egyezségről, amely szerint a két fél összes birtokjogi és malmok miatt keletkezett vitás ügyei elintézését egy közösen és egyenlően választott hat tagú nemesi fogott bíróságra bízza, mely bíróság ülését szept.24-én fogja megtartani Zeech városban (in oppido); ha valamelyik fél ennek ítéletét nem fogadná el, úgy az a másik féllel szemben 50 budai (Budensis) márkában marasztaltassék el; ha valamelyik fél a terminusban súlyosan akadályozva volna, azt közölje a másik féllel és ebben az esetben újabb terminust fognak kitűzni. - Hátlapján rányomott pecsét maradványa.

Tartalomgazda