DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85026

DL-DF 85026
Keltezés 1469-03-01
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 97
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Nyelv Latin
Regeszta Gwth-i Orzag Mihály nádor (Hungarie) és a kunok (Comanorum) bírája parancsa a Lelez-i konventhez az alábbi ügyben: Ország nádor Scempse-i László felperes és Tharkew-i Fogas János fia: János alperes között bizonyos elfoglalt földek restatutiója és bizonyos javak elvétele miatt folyt perben 1464 jún.28-án kelt ítéletlevelében meghagyta a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak a jelenlétében a nádori ember az ítéletet foganatosítsa, azaz Fogas János fia: néhai János Hethas városban bírt s a nevezett Fogas János fia János alperes által elfoglalt részébe zálogjog címén a felperest bevezesse, majd a pervesztes alperes saját birtokainak 2/3 részét a nádornak, mint bírónak, 1/3 részét pedig a felperesnek adja át mindaddig való zálogjogú használatra, míg a részeket az illetékesek ki nem váltják, hasonlóképpen járjon el a pervesztes alperes más javaival (rest et bona) is, és erről szóló jelentését 1465 Szent György nyolcadán tegye meg, a per halasztódott s a konvent 1469 Vízkereszt nyolcadán bemutatott jelentése szerint Bethlen-i Raacz László nádori és Márton presbiter konventi hites embereket, amikor a parancsot végre akarták hajtani, ebben őket Tharkew-i Rikalff (dicti) Simon és Miklós, Tharcza-i Miklós és Hwba-i Miklós rábeszélésére a nevezett Rikalff-ok testvére (frater): Tharkew-i Rykalff Zsigmond meg Bertalan nevű familiárisuk, végül Tharcza-i Tamás Ádám nevű familiárisa s mások fegyverrel megakadályozták, azért a nádor és bírósága Fogas Jánost, valamint Tharcza-i Zsigmondot, Simont és Miklóst, meg Hwba-i Miklóst, akik a per tárgyalásán meg sem jelentek, 72 arany forintnyi egy márkára birságolja 2/3 részben a nádor, 1/3 részben az atyja halála után felperessé lett Scempse-i János részére s egyben az ítéletlevél változatlan végrehajtását határozza el. Meghagyja tehát a nádor a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak a jelenlétében Bethlen-i Pál, Bethlen-i István, Kamanya-i István, Kamanya-i Demeter, Mwrwa-i György és Balázs meg Cheb-i Lőrinc nádori emberek egyike a fenti ítéletlevelet változalanul foganatosítsa és hogy ennek lefolyásáról a konvent a nádornak Szent György nyolcadára (máj.1.) jelentést tegyen. - Kitöredezett zárópecsét és caput sigilli. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)., Borsa Iván

Tartalomgazda