DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85024

DL-DF 85024
Keltezés 1469-02-14
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 96
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta (Guthi Ország Mihály nádor) Scempse-i László és familiárisai: Berse-i Benedek, Kerch-i Bertalan és Zakal-i ”Magnus” Balázs alperesek és Scempse-i János felperes között Szentgyörgy napjának ötvenedén, Budán (Bude) ”in loco ad id apto et consueto in area certaminis” lovas és teljes vitézi fegyverzetben megtartandó bajvívást ítél meg annak eldöntésére, igaz-e az, hogy alperesek az elmúlt Jakab napja körül, amidőn a felperes familiárisa: Buday János ura részére egyes jobbágyokkal az abaujmegyei (Abawywariensis) Scempse falu határában aratott, e familiárist és a felperes Scempse-ben lakó Biro Albert nevű jobbágyát - minden ok nélkül - elfogták és bilincsekbe verve elhurcolták, vagy pedig az alperesek e dologban teljesen ártatlanok. Említve vannak a Lelez-i, Jazo konventek és Abaujmegye (Abawywariensis) hatóságának a hatalmaskodás ügyében tartott vallatásairól szóló jelentések. - Halvány és elmosódott írású papír, melynek kisebb részei hiányoznak, hátlapján kitöredezett rányomott pecsét. - Az írás elmosódottsága miatt pontosabb kivonatot nem lehet készíteni. Említve van benne még pl. az alperesek ügyvédje a Jazo-i konvent megbízólevelével. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila), Borsa Iván

Tartalomgazda