DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85022

DL-DF 85022
Keltezés 1469-01-04
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 103
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Lukács prépost és a Keresztelő Szent Jánosról nevezett Jazow-i konvent jelenti Mátyás királynak (Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.), hogy miután Palocz-i László comes, országbíró 1468. dec. 19-i parancsának végrehajtására kiküldött Komorocz-i János királyi ember és Miklós presbiter, konventi hites személy a Zemplén-megyében (Zempleniensis) kihallgatott tanúk vallomásai alapján a parancsban foglalt panaszokat jogosaknak és a hatalmaskodásokat megtörténtnek találták, a hatalmaskodó Bwthka-i Benedeket, Naghmyal-i Ewden Ambrust és Gerchel-i Balázst Zwha-ban levő részeikből a panaszosok ellenében Vízkereszt nyolcadjára (jan.13.) a király elé perbe idézték, meghagyván nekik, hogy hatalmaskodó jobbágyaikat hasonlóképpen állítsák elő. - Zárópecsét töredékeivel. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda