DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85016

DL-DF 85016
Keltezés 1467-10-17
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 88
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Lukács prépost és a Keresztelő Szent Jánosról nevezett Jazow-i konvent bizonyítja, hogy Kany-i András a maga és testvérei (fratrum suorum): István és MIklós nevében is, a Thorna-megyei Petherhaza predium felét, melyet Mehez-i Pétertől, mint ennek részét, 20 aranyforintért bírtak zálogban, ugyancsak e 20 aranyforintért tovább zálogosította Zempse-i Vilmosnak úgy, hogy azt András vagy testvérei a mondott összegért bármikor ismét magukhoz válthassák; ha pedig az elzálogosító a zálogbavevőt a birtokrész visszaváltásáig a birtokban megtartani nem tudná vagy nem akarná, akkor tartoznának Kany-i András és testvérei Vilmost a szintén Thorna-megyei Zemplen birtokában lévő szántóföldjeikbe bevezettetni és azokat neki használatra mindaddig átengedni, míg a 20 forint zálogösszeget neki meg nem tudják fizetni. - Hátlapján rányomott pecsét helye.

Tartalomgazda