DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65421

DL-DF 65421
Keltezés 1467-06-30
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 169 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Átírás 1470
Nyelv Latin
Regeszta A kolosmonostori konvent bizonyítja, hogy megkapta Szentgyörgy-i és Bozyn-i János comesnek, Erdély vajdájának és a székelyek ispánjának határjárást elrendelő oklevelét, melynek értelmébne Almas-i Tamás vajdai emberrel Pál rendi testvért küldte ki testimoniumként, akik jún.16-án kiszálltak a nevezett birtokrészhez és meghíván a szomszédokat és határbirtokosokat s azok közül megjelenvén egregiis viris utroqe Ladislao filiis Desew de Lossoncz, necnon Michaele Zekel de Zenthiwan, Stephano de Hederfaya, altero Stephano Erdely de Somkerek et Johanne de predicta Zenthiwan és sokan mások jelenlétében primo ipsas reambulationes erectionesque metarum inter possessiones Tholdalag predictam ac Virota vocatas erigendo, penes quendam rivulum Myrespathak appellatum incepissent, ubi duas metas, quarum una a parte prefate possessionis Tholalag annotato Andree se eadem, alia vero a parte occidentali prefato Benedicto Veres sequestraret, erexissent; abhinc versus partem meridionalem ascendendo unam metam cursualem cumulassent; indeque adhuc cadem plaga servata versus silvam Nirerdew vocatam cursum tendendo duas metas erexisent, quarum unam a parte possessionis Tholdalag ipsi Andree, aliam vero a parte occidentali prefato Benedicto Veres reliquissent. Deinde versus eandem plagam occidenta-meridionalem directe transcundo, in fine predicte Silve Nyerdew similiter unam metam erexissent; abindeque versus eandem plagam meridionalem ad cacumen cuiusdam vallis Nyrvapa vocate pergendo duas metas antiquas repperissent, quas pro ambabus partibus predictis reliquissent, iuxta quas unam de novo feissent, qua directa infra demonstraret; inde per idem cacumen Nyrvapa cursum tendendo unam antiquam metam Wagyasas noncupatam repperissent, quam pro nova meta eisdem resignassent, supra quam is cacumine aliam metam posuissent. Abhinc descendendo penes piscinam dicti Andree per publicam viam iterum duas metas, quarum inferior eidem Andree, alia vero superior prefato Benedicto Veres sequestrarent, cumulassent; deindeque penes eandem piscinam superius transeundo, in fine eiusdem piscine inter prata seu fenilia possessionum Vinoka et Kewrthevel-kapw similiter duas metas erexissent de novo cursuales, unam videlicet inferiorem annotato Andree, aliam vero superiorem prefato Benedicto Veres reliquendo. - Ehhez a felek kölcsönösen hozzájárultak és más ellenmondó sem akadt.

Tartalomgazda