DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85003

DL-DF 85003
Keltezés 1466-09-26
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 77
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Névmutató hátlapján feljegyzés
Regeszta Gwth-i Orzag Mihály nádor (Hungarie) és a kunok bírája parancsa a Lelez-i konventhez: Bár a nádor 1466.jún.14-i parancsára (itt tartalmilag átírva, eredetileg ld. a 233.sz.alatt, ennek kivonata a 311.sz.) a nádori ember és a Lelez-i konvent hites embere megidézte Lezthemer-i Hoff Imre felperes ellen Rakocz-i Istvánt, ennek fiait: Andrást, Pált, Menyhártot és Gáspárt, továbbá Rakocz-i Lászlót és ennek fiait: Benedek presbitert és Mihály nádor elé a parancsba foglalt ügyben (az idézésről szóló jelentés itt tartalmilag van átírva, eredetit ld. a parancsnál megadott számok alatt!) ellenben ezek a kitűzött terminuson nem jelentek meg, meghagyja tehát ismét a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak a jelenlétében a nádori ember nevezetteket a felperes ellen a nádor elé Vízkereszt nyolcadára (jan.13.) ismét perbehívja. A felperes ügyvédje Nagmichal-i Literatus Bálint a leleszi konvent megbízólevelével. Kijelölt nádori emberek: Banocz-i János, Bethka-i István és László, Nathafalwa-i István és János és Mihály, Morwa-i Balázs s Cheb-i Mihály. - Hátlapján Regius Johannes de Banocz, noster frater Emericus junior, ac feria secunda post innocentum in Zalok ad octavas Epiphaniarum domini evocassent. - Zárópecsét helye.

Tartalomgazda