DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65732

DL-DF 65732
Keltezés 1319-01-25
Kiadó POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 22 / 52
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Másolat 1802
Regeszta (in. conv. Pauli). A pozsonyi káptalan előtt Kundurus-i Benke fia: Pál két fiával: Miklóssal és Jánossal, valamint [...] két fiával: Mátyással és Istvánnal a Kukynis földek között levő 10 holdját testvére: Iwan és rokonaI. Máté fiaI. Mihály, Peteu és Sebestyén hozzájárulásával eladja 10 márkáért (decem marcas denariorum Wiennensium) Buda-i (de villa Buda) Bitir fia: Péter fiainak: Wernus-nak, Andrásnak és Jánosnak. Átírta a pozsonyi káptalan 1802. március 29-én balassagyarmati Balassa Ferenc részére. DL 65732. (Jelzet nélkül.) – Eredetije: Štátny ustredný archív SSR, Pozsonyi káptalan hiteleshelyi lt. Capsa 14. fasc. 10. n. 3. (DF 226697.) Anjou I. 500., Sedlák, Regesta II. 427. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 70.

Tartalomgazda