DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247954

DL-DF 247954
Keltezés 1319-00-00
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet U 468 / 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1364
Regeszta (Eger). Az egri káptalan bizonyságlevele, amely szerint (Menne) dajka fia István fiai: Simon, Mihály és István az egyik részről, a másik részről pedig (Menne) dajka fia Miklós fia György az alábbi egyezségre léptek abban a perben, amely Lampert mester, a király országbírája előtt folyt közöttük: – Simon, Mihály és István átengedtek tíz telket Fwlnempty birtokban Györgynek és örököseinek, amely telkek (curiae seu mansiones) közül ötöt (Menne) dajka két fia: György és András adományozott Miklós fia Györgynek; – három teljes (curia) Fwlnempty faluban és hét telek Olnempty faluban Simoné, Mihályé és Istváné lesz; – a nevezettek közösen fogják használni Fwlnempty falu erdeit, vizeit, kaszálóit és cserjéseit; – a Kwzepnempty faluban lévő curia György tulajdonába kerül, mivel az egyébként is atyjától, Miklóstól maradt reá; – meg fogják vizsgálni a Kwzepnempty faluról kiadott kiváltságleveleket, s ha azokból kiderült, hogy a falu (Menne) dajka fia György szerzeménye, akkor Miklós fia Györgynek nem lesz jogcíme hozzá, ha azonban (Menne) dajka szerzeménye, akkor ugyanolyan módon fog részesedni a birtokában, mint ahogyan István fiai; – a felek (Menne) dajka Buda környékén szerzett birtokaiban egyenlően fognak osztályt tenni; – érvényüket vesztik mindazok az oklevelek, amelyeket e tárgyban eddig kiadtak. Tartalmilag átírja Kont Miklós nádor 1364. május 15-én (lásd 44. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 24/17.

Tartalomgazda