DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84997

DL-DF 84997
Keltezés 1466-03-23
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 72
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Névmutató lecta
Regeszta Gwth-i Orzagh Mihály nádor (Hungarie) bizonyságlevele Balyok-i Szilveszter, Zempse-i lászló és Alathyan-i Gergely által előtte tett alábbi bevallásról: a nevezett Alathyan-i Gergelynek a hevesmegyei (Hewesiensi) Alathyan és a pestmegyei (Pestiensi) Janushyda (Janoshyda) helységekben levő részei osztálya és elfoglalása miatt keletkezett peres ügyekben a felek fogott bírák közvetítésével békésen így egyeztek meg: Alathyan, Keer és Janoshyda birtokok miatt egymás ellen indított pereiket egymásnak kölcsönösen elengedik és azokat megszüntetik, valamint az összes rájuk vonatkozó peres okleveleket érvénytelenítik; érvényesnek fogadják el Ulászló királynak (Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc.) ítéletlevelével Alathyan, Keer és Janoshyda birtokokra, valamint az első birtokban levő vámra s a Zaghwa folyón álló malomra, amely szerint e birtokok 2/3 része az első két félt, 1/3 pedig Alathyan-i Gergelyt illeti, kivéve ennek Alathyan-ban levő saját kuriáját, mely, bármelyik kezében legyen is, visszaadandó Gergelynek; minden más birtokaikat is 2/3 - 1/3 arányban elosztják bírói ..... szerint. Alathyan-i Gergely részét a nevezett Janoshyda-ban, melyet ennek anyja: Klára asszony zálogosított el Katha-i Lénártnak és Dánielnek és ezektől Balyok-i Szilveszter váltotta magához, amint azt állította, e Szilveszter tartozik minden fizetség nélkül visszaadni Alathyan-i Gergelynek a fenti osztály kiegészítéséül és egyben a záloglevél érvénytelenné válik. - A szöveg alatt jobbról: Lecta et correcta per ..... - Zempse-i László ügyvédje Sarwar-i Gergely a Lelez-i konvent megbízó levelével. - Hátlapján rányomott pecsét maradványai.

Tartalomgazda