DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85007

DL-DF 85007
Keltezés 1466-01-03
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 79
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Névmutató hátlapi feljegyzés
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent jelenti Gwth-i Orzagh Mihály nádornak, hogy Lezthemer-i Hoff Imre felperes ....... Rakocz-i István, ennek fiai: András, Pál, Menyhárt és Gáspár, valamint Rakocz-i László és fiai: Benedek presbiter és Mihály alperesek ellen kiadott parancsának végrehajtásaképpen Banocz-i János nádori ember és a vele kiküldött ifjabb Imre presbiter, konventi hites személy, az alpereseket a felperes ellenében Zalok birtokban bírt részükben Vízkereszt nyolcadára (jan.13.) perbe idézték. - Hátlapján egykorú feljegyzések: pro A.Blasius de Gerchel cum Lelez. - Zemplen. - Praesens causa est ex collatione Emerici Hoff est in Johannem de Scempsey ac Ambrosium Edenfy de Nagmyhal est condenscensa. - Az oklevél bal feléből - a szöveg teljes szélességében - hiányzik kb. 5-6 betűnyi rész. - Hátlapján kitöredezett rányomott pecsét.

Tartalomgazda