DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84989

DL-DF 84989
Keltezés 1465-11-05
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 62
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Lastocz-i Simon Zemplénmegye /Zempliensis/ alispánja és a szolgabírák jelentik Mátyás királynak /Hungarie, Dalmacie, Croacie etc./, hogy a november 5.-én tartott megyei törvényszéken Pazdich-i Sempsey János Kertwiles-i Polyak Hernicus özvegye: Margit nemes asszony ellen mint vádló panaszkodott, hogy az özvegy volt férje az elmúlt zavaros időkben Pelsewcz-i István, s Olnod-i Zwdar Jakab familiárisaival és másokkal a panaszos Pazdich-i házát megrohanta és az ott talált ingóságokat, meg az allódiumból az ökröket, teheneket, más állatokat és malacokat elhajtotta, ezenkívül a panaszos Zemplénmegyei /Zempliniensis/ Pazdich, Mochar, Krazna, Samogh, Zalok és Zwha nevü birtokait pusztította és az itteni jobbágyok javait mind elvitte; ezenfelül a panaszos két csürjét égette fel szintén Pazdich-ban és mindezzel 1000 arany forint kárt okozott, felajánlotta egyben a panaszos, hogy mindezt, amit különben feleségének, a nevezett Margitnak most már özvegyének a tudomásával tett, tanuvallomásokkal bizonyítja; minthogy az özvegy részességét tagadta, ezért a megyei törvényszék előtte 50 nemes eskütárssal leteendő esküt ítélt meg neki arra, hogy volt férje fenti hatalmaskodásairól nem tudott és azokban teljesen ártatlan; miután azonban Kerthwyles-i Polyak Hernicus özvegye bemutatta a törvényszék előtt Palocz-i László országbíró Pathak-ban 1465. október 20.-án kelt mandátumát, amelyben elrendeli a megyének, hogy a nevezett özvegy és Sempse-i László meg fia: János közötti perben hozzon igazságos ítéletet, ám ha ezzel a felek nincsenek megelégedve, az ügyet az ítélettel együtt tegye át a királyi kuriába az országbíró elé, az alispán és a szolgabírák - a parancs értelmében - a pert átteszik az országbírához és a feleknek Vízkereszt nyolcadát /jan. 13./ tűzik ki tárgyalási terminusul. Papír, három zárópecsét helyével.

Tartalomgazda