DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84987

DL-DF 84987
Keltezés 1465-09-24
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 64
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 03
Regeszta Lastowcz-i Simon Zemplénmegye (Zemplinienis) alispánja és a szolgabírák bizonyítják, hogy a megyei törvényszéken Therebes-ben szeptember 24.-én Zempsei János a maga és édestestvére: Vilmos nevében eltiltotta Naghmyhal-i Ewden fiát: Ambrust és ennek feleségét: Ágota asszonyt attól, hogy az ő nagyatyjuk: Pazdich-i Weres Miklós Pazdich-i kuriája után járó és nagyatyjuk után öröklési jogon őket (t. i. az eltiltókat) illető földeket elfoglalják, szántsák, vessék, hasznait szedjék és magukat birtokba helyezzék. Papír, hátlapján három tört rányomott pecsét.

Tartalomgazda