DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 13736

DL-DF 13736
Keltezés 1465-09-03
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 311 / 579 31
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Mátyás király bizonyítja, hogy eléje járult Rozgon-i János királyi udvarmester és bemutatta előtte egyrészt Hwnyad-i János kormányzónak patens formáju oklevelét, melynek erejénél fogva a kormányzó László király nevében hozzájárulását adta ahhoz a rendelkezéshez, melyben az id. Rozgon-i István temesi comes fia: Rozgon-i János bizonyos javai felett társbirtokosokul vette mag amellé az említett Rozgon-i János fiait; másrészt bemutatta a szekszárdi konvent oklevelét, mely az illető birtokoknak minden ellenmondás nélkül való statutiojáról szólt. Kérte a királyt a saját és Rinoldus testvére nevében, másik két testvére közben meghalt, hogy mindkét oklevelet erősítse meg és kettejük számára írja át azokat szóról-szóra. A király a teljes egészükben közölt okleveleket tartalmuk szerint megerősíti és Rozgon-i János meg Rinoldus részére szóról-szóra átírja és privilegialis formában kiadja. Méltóságsor: Venerabilibus in Christo patribus dominis Johanne Strigoniensi, eodem Stephano Colocensi archiepiscopis, Ladislao Agriensi, Johanne confirmato Waradiensi, Nicolao Transilvanensi, Zagrabiensi sede vacante, Johanna Quinqueecclesiensi, Alberto Wesprimiensi, Augustino Jauriensi, Vincentio Vaciensi, Alberto Chanadiensi, Thoma Nitriensi, Boznensi sede vacante, Urbano Siriarum episcopis .... Item magnificis Michaele Orzag de Gwth ... palatino, Nicolao de Wylak et Johanne Pangracz de Dengeleg wayvodis Transsilvanis, comite Ladislao, de DPalocz Judice curie nostre, eodem Nicolao de Wylak Machoviensi, Petro de Zob et Ladislao de Dyznos Rame banis, honore banatus Zewriniensis vacante, Johanne de Rozgon thavarnicorum, altero Johanne Thuz de Dak ianitorum, Nicolao de Alsolyndwa et Emerico de Palocz pincernarum, Stephano de Peren et Ladislao de Bathor dapiferorum, Ladislao de Kanysa et Pertholdo Ellerbon de Monyorokerek agazonum nostrorum regalium magistris, Andrea Paumkyrher Posoniensi et Petro de de Zakol Themesiensi comitibus. Eredeti, hártya. be nem írt részéből egy darab kivágva. Függő pecsétje hiányzik. A szöveg élén jobbra: Commisssio propria domini regis.

Óvári regeszták
4. kötet / 89. oldal

Tartalomgazda