DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84983

DL-DF 84983
Keltezés 1464-09-09
Kiadó leleszi konvent
Balázs leleszi prépost
Régi jelzet Q 166 / 3 55
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus zálogosító
Névmutató Semsei László özv Erzsébet magán; Rákóci István magán; Rákóci András (István f) magán; Rákóci Gáspár (István f) magán; Rákóci Pál (István f) magán; Rákóci Menyhárt magán; Zwha Szuha Zemplén m
Tárgymutató kényszer - zálogösszeg - visszaváltás; szükség; zálogösszeg - visszaváltás - aranyforint
Regeszta Balázs prépost és a Szent Keresztről nevezett Lelez-i konvent bizonyítja, hogy előtte Rakocz-i István a maga és fiai: András, Gáspár, Pál és Menyhárt nevében - szorongató szükségeitől kényszerítve - mind a maga mind fiai részét a zemplénmegyei (Zempleniensis) Zwha helységben 29 arany forintért elzálogosította Zempse-i László özvegyének: Erzsébet nemes asszonynak, aki azonban - a zálogösszeg visszakapása után - köteles a birtokrészeket minden külön értékelés és becslés nélkül egyedül a zálogösszeg ellenében az elzálogosítóknak visszaadni. - Ragasztott, foltos. - Hátlapján rányomott pecsét maradványai. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda