DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84981

DL-DF 84981
Keltezés 1464-07-05
Keltezés helye Epperies Eperjes Sáros m
Kiadó András mester egri segédpüspök
András mester felkért bíró
Régi jelzet Q 166 / 3 52
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Nyelv Latin
Irattípus idéző
Névmutató nagymihályi (egri egyházmegyei) plébános; leszteméri (egri egyházmegyei) plébános; csebi (egri egyházmegyei) plébános; Semsei László magán; Sóvári Sós Simon fel Borbála magán; Tornai János jobbágy; Crasni-i Nagy Tamás jobbágy; Zamoth-i Tot Lukács jobbágy; Kozyar Máté jobbágy; Kozyar Simon jobbágy; Zamoth-i Nagy András jobbágy; Pasich-i Polak (dictus) Tamás jobbágy; Pasich-i Nagy Benedek jobbágy; Genye-i Sekel János jobbágy; Sicze-i Dul Pál jobbágy; Nyas-i Benedek (Miklós f) jobbágy; Nyas-i Nagy Miklós jobbágy
Tárgymutató tanúvallatás - javak visszatartása
Regeszta András mester ”dei et apostolice sedis gratia episcopus Dyonisiensis et suffraganeus .... ecclesie Agriensis, in pontificalibus generalis” meghagyja a Nagmihal-i, Lyestheimir-i, Czeb-i eklézsiák plébánosainak, hogy eléje mint Dénes esztergomi érsek által Zemse-i László és Sowar-i Soos Simon felesége: Borbála asszony között folyó perben 1464 ápr.2-i, e tárgyban kelt parancsában delegált bíró elé, mint Zempse-i László által kért tanukat, idézzék meg júl.19-re Thorna-i János, Crasno-i ”Magnus” Tamás, Zamoth-i Tot Lukács, Kozyar Simon és Máté, Zamoth-i ”Magnus” András, Pasich-i Polak (dictus) Tamás, Pasich-i ”Magnus” Benedek, Genye-i Sekel János, Sicze-i Dul Pál, Nyas-i Nicolai (Miklós fia:) Benedek és Nyas-i ”Magnus” Miklós jobbágyokat tanuvallatásra. - Szöveg alatt piros viaszú, rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda