DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84980

DL-DF 84980
Keltezés 1464-06-12
Keltezés helye Naghyda Nagyida Abaúj m
Kiadó PERÉNYI JÁNOS MAGÁN
Régi jelzet Q 166 / 3 50
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus kötelezvény
Névmutató Semsei László magán; Modrar Pál özv magán; országbíró; Panoyok Pányok Abaúj m; Chech Csécs Abaúj m
Tárgymutató bevallás - oklevél átadása; lakatlan - telek; aranyforint
Regeszta Peren-i János kötelezvénye a közte és Semchee-i László között Panoyok birtok miatt felmerült peres ügyben létrejött alábbi megállapodásról: Peren-i János kötelezi magát, hogy Szent Márton ünnepén (nov.11.) Lászlónak 100 arany forintot fizet, ha ezt tenni elmulasztaná, e kötelezvénnyel László jogot nyert arra, hogy János Cheh birtokban levő részéről Panoyok birtok ama részével, mely jelenleg János anyósa, Modrar Pál özvegye kezén van, egyenlő értékű lakott és lakatlan sessiot foglaljon el a maga részére és azokat mindaddig birtokolja, míg a 100 forintot meg nem kapja; János e kötelezvényt bevallja valamely hiteles helynél, vagy az országbíró előtt és a róla kapott bizonyságlevelet július 22-ig átadja Lászlónak, ha ezt megtenni elmulasztaná, akkor László jogot nyer arra, hogy Cheh birtokból a fent megnevezett egyenlő részt azonnal elfoglalja és mindaddig használja, míg neki elégtétel nem adatik. - Ragasztott. - Szöveg alatt zöld viaszú, rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda