DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum regni, Különböző állagok (Q 308) • 16005

DL-DF 16005
Keltezés 1464-06-08
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 308 / 3 6
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum regni, Különböző állagok (Q 308)
Q 308 / 3 15
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum regni, Különböző állagok (Q 308)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus kiváltságlevél
Névmutató részletezett hatóságok; sárvári lakosok; sárvári familiárisok; sárvári bíró; sárvári esküdtek; Sarwar Sárvár mezőváros Vas m; kancelláriai jegyzet
Tárgymutató kereset; élelem; élelem; áru – vámmentesség – vámszedés – kereskedelem; élelem
Regeszta Mátyás király a prelátusokhoz, bárókhoz, ispánokhoz, várnagyokhoz, nemesekhez, azok tisztjeihez, a városokhoz, mezővárosokhoz, falvakhoz és azok bíráihoz. Sarwar mezőváros lakóit, és azok familiárisait, amikor azok élelemszerzés végett járva kereskedelmi árúikkal és javaikkal a hatóságuk alatt álló területre érnek, senki kérésére ne merjék perbe fogni és felettük ítélkezni, javaikat lefoglalni, főleg mások adósságai fejében, hanem ha valakinek Sarwar lakói ellen valami keresete volna, azt a Sarwar-i bíró és esküdtek előtt keresse, akik igazságot fognak szolgáltatni. Továbbá mivel Sarwar lakó úgy a személyük, mint kereskedelmi árúik után fel vannak mentve minden vámfizetés alól, meghagyja az összes vámtulajdonosoknak, hogy azoktól ne merjenek vámot szedni, ellenkező esetre meghagyja azon megyék ispánjának, alispánjának és szolgabíráinak, hogy mindenkit szorítsanak rá a fenti parancs betartására. – A szöveg élén jobb felől:...... – Alján pecsét töredékével. – Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda