DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Hatfaludy család (Q 291) • 105743

DL-DF 105743
Keltezés 1464-00-00
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 291
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Hatfaludy család (Q 291)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus adóelengedő
Névmutató Farnosi .... peres magán; János magán; István magán; Anna magán; Erdély
Tárgymutató szolgálatok
Regeszta Mátyás király bizonyítja, hogy ő egyrészt .....peres de Farnos kérésére, amelyet a saját és .... meg János és István nevű testvérei és (Anna nevű) nővére nevében terjesztett elé, másrészt figyelembe véve ezeknek hűséges szolgálatait a királlyal és a királyi fiscussal szemben, bizonyos birtokait ...necnon Johannis et Stephani ac domine Anna vocate, in partibus Transilvanis regni nostri, az azokon lakó népeknek bizonyos adó-elengedést biztosított meghatározott évekre szólóan azért meghagyja .... proventum nostrorum quinquagesimali... hogy (homines) dictorum Benedicti, Johannis et Stephani et domine Anne in possessionibus et portionibus possessionariis ipsorum ubilibet (commorantes) a nekik nyújtott engedménnyel kapcsolatban ne merjék sem személyükben, sem javaikban zaklatni vagy megkárosítani. - Hiányos és a meglevő rész is több darabra szakadva. - Csonka oklevél, melynek csaknem a fele hiányzik. - Hátlapján pecsét nyomai. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda