DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84984

DL-DF 84984
Keltezés 1462-02-23
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 166 / 3 58
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1465
Nyelv Latin
Irattípus iktató
Névmutató Ladamóci János királyi ember; Olcsvári Pál mester budai kanonok; Betleni Pál szomszéd; nagymihályi Pongrác Miklós szomszéd; nagymihályi Bánfi György szomszéd; Leszteméri Ördög Jakab szomszéd; Leszteméri László szomszéd; Rákóci László szomszéd; Rákóci István szomszéd; Payth-i István szomszéd; felsorolt birtokok Zemplén m
Regeszta A budai (Budensis) káptalan bizonyítja, hogy a Mátyás király (Hungarie, Dalmacie, Croacie etc.) 1461. április 24.-i parancsának (223. sz.) végrehajtására kiküldött királyi ember: Ladamocz-i János és a káptalani hites személy: Oclczwar-i Pál mester kanonok, a mandátumban elrendelt birtokbavezetést ellentmondás nélkül foganatosították. A megjelent szomszédok: Bethlem-i Pál, Nagmihal-i Pangracy Miklós, Nagmihal-i Banfy György, Lezthemer-i Ewrdeg Jakab, Lezthemer-i László, Rakowcz-i László és István, Payth-i István. Helynevek helyesírása egyezik a mandátuméval. Mátyás király 1465. március 2.-i privilégiumában (172) 9226. sz.) Megvan a budai káptalan eredeti jelentése a 175. sz. jelzet alatt. Eltérések ennek helyesírásában a fentitől: Bethleen-i, Naghmyhal-i, Paych-i a fenti is olvasható Paych-i-nak is). - Hártyán töredezett függőpecséttel. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda