DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84958

DL-DF 84958
Keltezés 1461-11-27
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 33
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus bírságoló
Névmutató Semsei László felperes; Szécsi Miklós (Jakab f) alperes; Bölzsei Balázs deák ügyvéd (Semsei Lászlóé); leleszi konvent; Zemplén megye; Mátyás 1 király
Tárgymutató megjelenés elmulasztása
Regeszta Palocz-i László Mátyás király (Hungarie, Dalmacie, Croacie etc) országbírája bizonyítja, hogy előtte Belse-i Literatus Bálint a Lelez-i konvent megbízólevelével Zempse-i László képviseletében Zeech-i Jakab fia: Miklós ellenében Szent Mihály nyolcadján (okt.6.) perben megjelent és 50 napot várt, az alperes azonban, bár Zemplénmegye (Zempleniensis) hatóságának perátküldő levele alapján bizonyos ügyének tárgyalására meg kellett volna jelennie, sem maga nem jött el sem ügyvédet nem küldött, amiért is őt megbírságolja. - Hátlapján: Extrada est.-Zemplen. - Zárópecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda