DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 15649

DL-DF 15649
Keltezés 1461-10-22
Keltezés helye Lythwa Litva vára Trencsén m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 311 / 1525 19
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus várépítést engedélyező
Névmutató Újlaki Miklós erdélyi vajda; Újlaki Miklós szlavón bán; Újlaki Miklós macsói bán; Grebeni Vitovec János szlavón bán; Garai László özv Alexandra Theschen-i hercegnő; Garai Jób (László nádor f) magán; Turóci Benedek magán; Philypocz Filipovci Valkó m; Zylbatocz; Rusnicz Rusinc Valkó m; relatio
Tárgymutató javak védelme; litvai vár (kelt) - erődítmény; török; katonai tábor (Litva vára alatt - kelt) - erődítmény
Regeszta Mátyás király Wylak-i Miklós erdélyi vajdához, szlavon és macsói bánhoz és Gereben-i Bythowecz Jánoshoz, szintén szlavon bánhoz és báni helyetteseikhez. Mivel Gara-i László nádor özvegyének: Allexandrinának, Theschen-i hercegnőnek és fiának: Jóbnak azt a kegyet adta, hogy Philypocz vagy Zylbatocz avagy Rusincz nevű birtokukon egy fa- vagy kő-erődítményt emelhetnek, ahonnan megvédhetik javaikat és birtokaikat és ahol ottani jobbágyaik értékeit is elhelyezhetik a törökök gyakori betöréseivel szemben és azt falakkal, árkokkal és más védőművekkel erősíthetik meg, azért megkéri a címzetteket és meghagyja nekik, hogy Allexandrinát és Jóbot annak a felépítésében semmiben se akadályozzák, sőt legyenek a segítségükre. - A szöveg élén jobb felől: Relatio Benedicti de Thwrocz. - A szöveg alatt papírfelzetes pecsét. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda