DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protocolla (Q 333) • 36392

DL-DF 36392
Keltezés 1461-01-04
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 333 / E 1458 102 E 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protocolla (Q 333)
Fennmaradási forma Protokollum
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati
Névmutató Koda Antal (János f) bácsi lakos (felperes); Koda Balázs (János f) bácsi lakos (felperes); István (néhai Jakab f) sárospataki lakos (alperes); István fel Dorottya sárospataki lakos (alperes); Dorottya (Jakab f, néhai Pál l) sárospataki lakos; Koda (dictus) László özv Dorottya sárospataki lakos; Jakab kajántói lakos; Bács falu; Kelemen bácsi bíró; Szabó László bácsi esküdt; Csiher Lukács bácsi esküdt; Orros Gergely bácsi esküdt; Gacsó András bácsi esküdt; Bíró Ábrahám bácsi esküdt; Nagy Benedek bácsi esküdt; néhai Koda (dictus) László bácsi lakos; Benedek (Sebestyén f, néhai István f) bácsi lakos; Szucsági Bálint bácsi lakos; névszerint felsorolt bácsi jobbágyok (tanúk); Bertalan kolozsmonostori gubernátor; Jancsó Bertalan bácsi bíró (volt); Gothárd kolozsmonostori gubernátor (volt)
Tárgymutató per - eskü - elévülés - ítélet - fellebbezés - tanúvallatás - háramlás - vásárolt birtok; ház; juh - ökör; hold - asztag (búza) - vödör; kolozsmonostori apátság; szőlő - búza - bor
Regeszta A kolozsmonostori konvent előtt Baach község elöljárói: Kelemen, az új bíró, valamint Zabo László, Chyher/Czyher Lukács, Orros Gergely és Gacho András esküdtpolgárok kijelentik, hogy a Baach-on lakó néhai Koda (cognominatus) János fiaitól: Antaltól és Balázstól egy keletről Sebestyén fia: néhai István fia: Benedek, nyugatról pedig Zwchak Bálint házával szomszédos házért, félhold szőlőért, 60 veder borért, 60 juhért, búzaasztagért (acervum triticorum) és hat ökörért Sarospathaka-n lakó néhai Jakab fia: István és felesége: Kayantho-n lakó Jakab fia: néhai Pál lánya: Dorottya, korábban Baach-on lakott Koda (dictus) László özvegye ellen indított perben Byro Kelemen, Zabo László, Czyher Lukács, Nagy (magnus) Péter, Galychy Márton, Nagy (magnus) Miklós, Thelky Imre, Weres János, Jancho Demeter, Byro Gál és Byro Bertalan (providi) Baach-i lakosok a Colosmonostra-i apátság gubernátora: Bertalan előtt eskü alatt vallották, hogy a fenti javakat Jakab fia: István és Dorottya saját pénzükön vásárolták és nem a felperes Koda Antal ás Balázs nagyapjáról szállott rájuk. E perben már a korábbi Baach-i bíró: Jancho Benedek és Byro Ábrahám, Nagy (magnus) Benedek,Czyher Lukács és Zabo László esküdt megállapította, hogy a felperesek keresete elévült, mert negyven éves ügyet (litem mortuam quadraginta annorum) bolygatnak, de azok előbb a Coloswar-i bíró székére, majd az apátság volt gubernátorához: Gothárdhoz fellebbeztek, ahol szintén azonos ítéletet kaptak. Így fellebbezték az ügyet Bertalan gubernátorhoz, aki ekkor rendelte el a fenti tanukihallgatást. - Regeszta forrása: Jakó, KmJkv 1501.

Tartalomgazda