DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 15415

DL-DF 15415
Keltezés 1459-11-06
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 311 / 602 3260
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Nyelv Latin
Irattípus kötelezvény
Névmutató Rozgonyi Sebestyén erdélyi vajda; Szentmiklósi Pongrác János magán; Nankenreiter Nabukodonozor éleskői lakos; Szlopnai Gáspár deák; Karczky János magán; Erdőháti László magán; Zenycze-i / Turogh-i Corbel Márton magán; Frigyes császár; osztrák herceg; Ausztria; commissio
Tárgymutató becsületszó; aranyforint; béke(kötés) - szövetség; hadjárat - zsoldfizetés
Regeszta Mátyás király bizonyítja, hogy mivel Rozgon-i Sebestyén erdélyi vajda, Szentmiklós-i /de Sancto nicolao/ Pongracz János, az Eleskew-n székelő Nankelreyther Nabuchodonozor, Zlopna-i Gáspár literatus, Karczky János, Erdewhath-i László és Zenycze-i máskép Turogh-i Corbel Márton becsületszavukra igérték és arra kötelezték magukat, hogy Frigyes császár ellen, az osztrák hercegség ellen és bárki más ellen viselendő hadjáratban egymást el nem hagyják és a király minden ellenségének az ellenségei lesznek és hogy Frigyes császárral és Ausztria hercegével vagy a király bármely más ellenfelével sohasem kötnek szerződést vagy békét a király tudta vagy beleegyezése nélkül és amikor a király jónak látja, az egymással kötött szerződést illetőleg testvériséget fölbontják és akarata ellenére azt tovább nem tartják fenn, hanem megelégszenek azzal a zsolddal, amit a király ad nekik, azért a király is megigéri nekik, hogy amig a Frigyes császár, az osztrák herceg és más jelenlegi ellenségei ellen szolgálatában lesznek, minden negyedévben 4-4000 arany forintot fog nekik adni, midőn pedig Frigyes császárral vagy más ellenfelével békére fog lépni, őket sem fogja a békéből kihagyni. Eredeti, hártya, két hézaggal. Titkos függő pecsét töredékével. - A szöveg élén jobb felől: Commissio propria domini regis.

Tartalomgazda