DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 15279

DL-DF 15279
Keltezés 1458-09-01
Keltezés helye Zegedini Szeged Csongrád m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 311 / 563 38
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus adománylevél
Névmutató Rozgonyi Sebestyén magán; Hunyadi János (Mátyás apja) kormányzó; Hunyadi László (Mátyás testv) magán; Komarowszky Wadna-i kapitány; Valgatha Wadna-i kapitány; Axamith hadvezér; Thalafuz hadvezér; Berzevici Pohárnok István magán; bárók; főpapok; Csehország; Felvidék; Wadna erődítmény; Sárospatak Sáros m; Cherep Cserép vára Borsod m; commissio
Tárgymutató fogság - vár és tartozékai; Bodrog folyó; cserépi vár; hűséges szolgálat; lovasok - ostrom - ütközet - zsákmány - hadjárat - erődítmény
Regeszta Mátyás király figyelembe véve Rozgon-i Sebestyénnek már az apjával: Hwnyad-i Jánossal, majd a bátyjával: Hwnyad-i Lászlóval és végül vele szemben /leteri nostro iugiter adherendo/ tanúsított hűséges szolgálatait, aki a királynak Csehországból való visszahozatala érdekében testvéreivel és nagyszámú familiarisával, nem törődve az akadályokkal, melyeket a király ellenségei támasztottak, hűen kitartott mellette, mire a király hűségére tértek a többiek is. Majd hadjárataiban is nagy segítségére volt, különösen a Felvidéket pusztító rablók ellen, akiknek a főfészkét: Wadna erődítményt, amelyet Komarowszky és Valgatha kapitányok tartottak megszállva sok emberükkel, Sebestyén elsősorban saját embereivel megostromolta, elfoglalta és Valgatha-t is foglyul ejtette. Majd midőn Akzamith és Thalafuz 2500 lovassal átúsztatva a Bodrog folyót nagy zsákmánnyal hazafelé tartottak, Sebestyén nem messze Sárospataktól megütközött velük, leverte őket, sok társával együtt maga Akzamith is elesett, másokat pedig foglyul ejtett, akiket az előbb elfogott Valgatha-val együtt Budára küldött a királyhoz. Azért a prelátusok és bárok tanácsából örök tulajdonként a jelenleg Berzewycze-i Poharnok István kezén lévő borsodmegyei Cherep királyi várat a várhoz tartozó minden faluval és birtokkal. Eredeti, hártya. A szöveg alatt pecsét maradványaival. A szöveg élén jobb felől: Commissio propria domini regis.

Tartalomgazda