DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7) • 15253

DL-DF 15253
Keltezés 1458-06-08
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 7 / 6
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Magyar kancelláriai levéltárból (A) • Acta particularia (Q 7)
Fennmaradási forma Másolat
Nyelv Latin
Irattípus kiváltságlevél (világi - adómentesség)
Névmutató szlavón bán; szlavón vicebán; adószedők; lepoglavai kolostor (pál); garighegyi kolostor (pál); dobrakucsai kolostor (pál); dubicai kolostor (pál); bakvai kolostor (pál); zágrábelőhegyi kolostor (pál); Zrcza-i kolostor (pál); Kamanzka-i kolostor (pál); csáktornyai kolostor (pál)
Tárgymutató adómentesség; prédiumok; adómentesség
Regeszta Mátyás király a pálosrend iránti tiszteletből az összes szlavoniai pálos kolostorokat: de Lepoghlaua, de monte Garygh, de Dobrakutha, de Dubycza, de Bakua, de Promontorio Zagrabiensi, de Zrcza, de Kamanzka et de Chaktornya és ezek birtokait, részbirtokait, prediumait és majorságait, továbbá az ezeken élő népeket és jobbágyokat felmenti a bármilyen néven fizetendő adók fizetése alól, akár a király, akár a szlavon bán rendeli el azokat. Erre nézve utasítást ad a bánnak, a helyettes bánnak és az összes adószedőknek. Egyszerű másolat.

Tartalomgazda