DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186) • 67686

DL-DF 67686
Keltezés 1313-02-17
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 186 / 10
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Tallián család (Q 186)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (sab. a. Exurge). A somogyi konvent előtt Erb comes özvegye fiával: Jakabbal és leányával: Klárával, valamint rokonuk (proximus ipsorum) Phanch comes Jutun nevű birtokuknak kelet felé eső, hasonlóan Jutun-nak nevezett részét (particulam) minden haszonvételével, úm. erdeivel, kaszálóival (fenetis), trágyázott és mezei földjeivel (terris fimatis et campestribus) és minden tartozékával eladták Kukenus mesternek meg fiainak: Balázsnak és Jánosnak 45 márkáért, amely összeg átadásáról az oda kiküldött Mihály konventi protonotárius beszámolt. A földdarab első határa Erb comes malmánál kezdődik egy határjelben, amelytől egyenesen kelet felé megy két fűzfáig, amely alatt földjel; innen kelet felé egy ösvényen (semita) egy erdőhöz ér, ahol földjel van; ettől ezen az ösvényen kelet fel menve átmegy az erdőn egy földjelhez ér, amely szántóföld körül van; ettől kelet felé haladva Thomoy föld két határjeléhez, amelyeket a szántóföld határán emeltek; keveset menve Gerech föld határához ér; azután nyugatnak fordul és Acha föld határához ér és elérkezik a Fuenyed folyóhoz, amelyen eljut az említett malomhoz, ahol véget ér. Méltóságsor: Máté apát, Valter custos, Miklós sáfár (celerario). Arenga. - Hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel. (Tallián cs.) -Kivonat: Anjou oklt. III. 453. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 27 (1996) 54/61.

Tartalomgazda