DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica (Q 316) • 14730

DL-DF 14730
Keltezés 1453-09-27
Keltezés helye Wyenne Bécs
Kiadó LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Régi jelzet Q 332 / VBUDA 23 10
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica ordinum et monialium (Q 332)
Q 316 / 44 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica (Q 316)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus mandátum
Névmutató bírói funkcionáriusok; nyulakszigeti (margitszigeti) apácák; commissio
Tárgymutató bírói kiváltság - törvény - szokásjog - lopás - rablás; élelem; élelem; vámszedés; élelem
Regeszta László király az országnagyokhoz, comesekhez, várnagyokhoz, nemesekhez és ezek tiszttartóihoz, továbbá a városok és falvak bíráihoz és az összes vámszedőkhöz. Mivel az ország régi törvénye és jogszokása szerint az egyházi személyek és más birtokos emberek részére szóló élelmiszerek után nem szabad semmiféle vámot szedni és ezeknek joguk van saját népeik felett ítélkezni, azért meghagyja a címzetteknek, hogy a margitszigeti apácák részére szállítandó élelmiszerek után az azokat szállító emberektől semmiféle vámot nem szabad szedniök és az apácák embereit a lopás, rablás és más nyilvános bűnügyeken kívül senki ne merje ítélőszéke elé vonni, vagy azok vagyonát zár alá venni, főleg nem adósságok miatt, hanem keressék igazukat az apácák tiszttartóinál; egyebekben meghagyta az illető megyék comeseinek, hogy rendelkezésének szerezzenek érvényt a saját megyéjükben. - A szöveg alatt pecsét töredékei. - A szöveg élén jobbra és a pecsét alatt Commissio domini regis.

Tartalomgazda