DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39954

DL-DF 39954
Keltezés 1453-02-08
Keltezés helye Posonii Pozsony Pozsony m
Kiadó LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus újadományozó
Névmutató Széplaki Botka László magán; Széplaki Botka István (László apja) magán; Hunyadi János kormányzó (volt); Hunyadi János besztercei örökös ispán; Miklós alkancellár; Zsigmond király; Albert király; Bakofalwa Bakófalva Vas m; Zawayk Zovajk puszta Vas m; commissio
Tárgymutató királyi jog; puszta; kamarahaszna
Regeszta V. László király szem előtt tartván Zeplak-i Bothka Lászlónak még Zsigmond, majd Albert és az ő idejében teljesített hűséges szolgálatait neki és általa édesapjának: Istvánnak adományozza a vasmegyei Bakofalwa nevű birtokukon és a szintén vasmegyei Zawayk nevű pusztájukon lévő minden királyi jogot új adomány címén, ”proventibus lucricamere nostre salvis. – A szöveg alá nyomott pecsét nyomaival. – A szöveg felett jobbra: Commissio domini regis. A szöveg alatt jobbra és a pecsét alatt: Commissio domini regis, referente Johanne de Hwnyad comite Bistricensi, Nicolaus vicecancellarius.

Tartalomgazda