DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Vály család (Q 202) • 39080

DL-DF 39080
Keltezés 1452-06-04
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 202
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Vály család (Q 202)
Fennmaradási forma Átírás 1452
Nyelv Latin
Irattípus iktató
Névmutató zobori konvent; Csalkai Dénes (Márton fia) magán; Csalkai Balázs (Márton fia) magán; Csalkai Vitus (Márton fia) magán; Csalkai Máté magán; országnagyok; Derski Kun Bereck királyi ember; Viszocsányi Bálint királyi ember; Viszocsányi Lukács királyi ember; Borcsáni András királyi ember; Borcsáni Benedek királyi ember; Chalka Csalka / Csaltic Trencsén m
Tárgymutató hűtlenség - kormányzói adomány - királyi jog; garamszentbenedeki monostor; török - cseh; szolgálatok (felsorolt); vérontás - hadjárat
Regeszta Hwnyad-i János kormányzó a zobori konventhez. Szem előtt tartva Calka-i Márton fiainak: Dénesnek, Balásnak és Vitusnak kora ifjuságuktól mutatott hűséges szolgálatait, különösen az általa akár a törökök, akár a csehek ellen viselt hadjáratokban tanusított önfeláldozásukat, vérük ontását és testvéreik elvesztését, nekik adja a Trencsénmegyében fekvő Chalka birtokban lévő birtokrészeket, amelyeknek a birtokában voltak elődjeik is, továbbá nekik adja Chalka Máthé ugyanott lévő birtokrészét, aki hűtlenségbe esett azáltal, hogy a megerősített Garamszentbenedek-i monostort az ellenség kezére juttatta és nekik adja az ezekben lévő királyi jogot is az országnagyok egyhangu hozzájárulásával. Be akarja őket azokba vezettetni, azért meghagyja a konventnek, küldje ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember a szomszédok meghívása mellett vezesse be azokba Chalka-i Dénest, Balást és Vitust kormányzói adományozás címén. Kijelölt királyi emberek: Brictius Hun de Dreczk, vel Valentinus aut Lucas de Vischan, sive Andreas neve Benedictus de Barchan.

Találati navigáció
Tartalomgazda