DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Khuen-Héderváry család levéltára, Grassalkovich család (Q 104) • 90482

DL-DF 90482
Keltezés 1450-07-27
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 104 / GÖDÖLLŐ 6 136
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Khuen-Héderváry család levéltára, Grassalkovich család (Q 104)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Irattípus tiltakozó
Névmutató Kapi András (János fia) magán; Kapi István (János fia) magán; Kapi János (János fia) magán; Kapi Sándor (János fia) magán; Kapi Frigyes (János fia) magán; Kapi János magán; Pákonyi Surge György özv Veronika magán; Pákonyi Nemescs Péter magán; Kopasz Antal magán; Packon Pákony Pest m; Zenthsaluator Szentszalvátor Pest m; Fwleharastya Fileharasztja Pest m; Kakwsch Kakucs Pest m
Tárgymutató birtok zálogosítása
Regeszta A szepesi káptalan előtt Kapy-i János fia András a maga és fivérei: István, János, Sándor és Frigyes nevében tiltakozik az ellen, hogy apjuk, Kapy-i János, továbbá Packon-i Surge György özvegye, Vernika, Packon-i Nemesch Péter és Kopas Antal Packon, Zenthsaluator, Fwleharastya, Kakwsch birtokokon levő részeiket (Pest m.) elzálogosítsák. A hátoldalon rányomott pecsét nyoma.

Tartalomgazda