DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195) • 14376

DL-DF 14376
Keltezés 1450-06-11
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 195
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 01
Nyelv Latin
Irattípus birtokfelosztó
Névmutató Göbelfalvai Göbel Miklós (János fia) magán; Anna (Szepesváraljai Márton fel Klára lánya) magán; Edősfalvi György (Jordan fia János fia) magán; Edősfalvi János (György fia) magán; Dolyna Dolina Szepes m; Kurthweles Körtvélyes Szepes m; Kyskolchwan Kiskolcsva (ma: Kolcsó) Szepes m
Tárgymutató szavatosság - közös használat - per - visszaszerzés; költség
Regeszta A szepesi káptalan bizonyítja, hogy megjelent előtte egyrészt Edusfalwa-i Jordan fia: János fia: György a saját és János nevű fia nevében, magára vállalva annak a terhét, másrészt Gobelfalwa-i János fia: Göbel Miklós, amikor György bejelentette, hogy az őt a szepesmegyei Dolyna, Kurthweles és Kyskolchwan birtokokban megillető birtokrészeknek Anna úrnőtől, Clara úrnő, Szepesvárallya-i Márton felesége leányától való visszaszerzésére, amely birtokrészek miatt a királyi curiában Anna és György között per folyt, Göbel Miklós vállalkozott oly formán, hogy ha sikerül a birtokrészeket visszaszerezni, akkor köteles azokat vele megosztani és a költségeket is közösen viselik, ha ellenben semmit sem sikerül visszaszerezni, György köteles az ő költségeit megtéríteni. - Hátán pecsét helye.

Tartalomgazda