DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366) • 39437

DL-DF 39437
Keltezés 1450-01-08
Kiadó VASVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 366 / 13 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Nádori itélőmesteri levéltár, Processus protonotariorum officii palatinatus (Q 366)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus vizsgálati – idéző
Névmutató magyar király; Széplaki Botka (dictus) István magán; Széplaki Botka (dictus) András magán; Bogyiszlói Mihály királyi ember; Illés mester vasvári kanonok; Mártonfalvai Laca (dictus) Lukács magán; Mártonfalvai Laca (dictus) Mátyás magán; Mártonfalvai Laca (dictus) György magán; Vas m
Tárgymutató jobbágy előállítása
Regeszta A vasvári káptalan jelenti a magyar királynak (név nincs), hogy megkapta Palocz-i László országbírónak 1449. dec. 27-én kelt, teljes egészében közölt vizsgálatot elrendelő oklevelét, melynek értelmében Bogyslo-i Mihály királyi emberrel (Nem szerepel a felsoroltak között) kiküldte Elyas mester kanonoktársát, akinek a jelenlétében a királyi ember dec. 30-án Vasvármegyében körüljárván mindent a panasznak megfelelőnek talált, amiért ugyanaznap Marthonfalwa-i Lacza ”dicti” Lukácsot, Mátyást és Györgyöt Zeplak-i Bothka ”dicti” Istvánnal és Andrással szemben vízkereszt nyolcadára – a király elé idézte és jobbágyaik előállítására is utasították őket. Záró pecsét nyomaival.

Tartalomgazda