DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Uray család (Q 201) • 71779

DL-DF 71779
Keltezés 1449-10-24
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 201 / 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Uray család (Q 201)
Fennmaradási forma Átírás 1749
Nyelv Latin
Irattípus iktató
Névmutató Garai László nádor; Zsadányi Margit (Tamás deák testv) magán; Zsadányi György (Margit f) magán; Zsadányi Zsófia (Margit l) magán; Sarolyáni István királyi ember; Antal fráter leleszi káptalani küldött; Zsadányi Tamás deák; Vetési György magán; Vetési Mihály magán; Vetési István magán; Kölcsei Bornemissza János magán; Károlyi Bertalan fel magán; Csicseri Orosz Jakab lányai magán; Tyukodi András magán; Sadan Zsadány Szatmár m; Thykod Tyukod Szatmár m; Piskaros Piskáros Szatmár m
Tárgymutató ellentmondás - örökség
Regeszta A leleszi /de lelesz/ konvent jelenti Gara-i László nádornak, hogy amikor 1449 szeptember 6-án kelt parancsára Sadan-i Margitot és gyermekeit: Györgyöt és Zsófiát a királyi ember: Sarollyan-i István, Antal fráter káptalani kiküldött jelenlétében be akarta vezetni örökség címén a testvére: Sadan-i Tamás deák Sadan, Thykod, és Piskarkos szatmármegyei /Zathmariensis/ birtokrészeibe, az iktatásnak Vethes-i György, a Mihály és István, továbbá Keölcze-i Bornemissza János, Karol-i Bertalanné és Chicher-i Orosz Jakab többi lányai és Tyukod-i András nevében ellenmondott.

Tartalomgazda