DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Uray család (Q 201) • 71779

DL-DF 71779
Keltezés 1448-10-15
Keltezés helye Pálóc Ung m
Kiadó PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 201 / 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Uray család (Q 201)
Fennmaradási forma Átírás 1749
Nyelv Latin
Irattípus iktató
Névmutató leleszi konvent; Dománhidi György magán; Tyukodi István (Jakab f) magán; Lónyai András királyi ember; Pátyodi János királyi ember; Pátyodi András királyi ember; Pátyodi Benedek királyi ember; Újlaki Dénes királyi ember; Mihály pap leleszi konventi küldött; Thyukod Tyukod Szatmár m
Tárgymutató zálog
Regeszta Palocz-i László országbíró meghagyja a leleszi (de Lelesz) konventnek, hogy Domahida-i Györgyöt Tyukod-i Jakab fia István szatmármegyei (Zattmariensis) Thykod birtokrészébe Lonya-i András, Patyod-i János, András és Benedek, vagy Újlak-i Dénes királyi emberek valamelyike zálog címén vezesse be. - Az oklevélen levő feljegyzés szerint az iktatásnál a királyi ember Lonya-i András, káptalani kikülddött Mihály pap volt, az iktatás Lukács evangelista napján (nov.18.) volt és az ellenmondás nélkül történt.

Tartalomgazda