DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 97982

DL-DF 97982
Keltezés 1448-02-10
Kiadó ZOBORI KONVENT
Régi jelzet Q 11 / 118 37
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Irattípus birtokátengedő – elismervény
Névmutató néhai Deméndi Brigant Miklós l Margit magán; Irmel-i János fel Margit magán; néhai Deméndi Brigant Miklós l Dorottya magán; Lile-i Ferenc fel Dorottya magán; néhai Deméndi Brigant Miklós l Ilkó magán; Halápi Fekech Imre fel Ilkó magán; Deméndi Miklós özv Ilona magán; Huli Miklós l Ilona magán; Demyend Deménd Hont m; Hebech Hebecs Hont m
Tárgymutató hitbér és nászajándék; magyar aranyforint
Regeszta A zobori konvent bizonyítja, hogy Hwl-i Miklós leánya: Ilona – Demyend-i Briganth Miklós özvegye – nyugtatta leányait: Margitot – Imrel-i Jánosnét – Dorottyát – Lile-i Ferencnét – és Ilkót – Halapc-i Fekech Imre feleségeit, miután azok 100 magyar arany forinttal őt férjének a Hont megyei Demyend és Hebech possessiókban bírt részei után megillető hitbér és nászajándékot illetően kielégítették és ezért a nevezett birtokrészeket melyeknek eddig birtokában volt, leányainak átadja. – Hátlapján kitöredezett rányomott pecsét.

Tartalomgazda