DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radák család (Q 152) • 67245

DL-DF 67245
Keltezés 1447-11-12
Keltezés helye Segeswar Segesvár Segesvár szék
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 152 / 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radák család (Q 152)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Nyelv Latin
Irattípus pallosjog
Névmutató Vessződi Lőrinc magán; Vessződi Péter magán; Vessződi János magán; Bobai Tamás magán; Hidegvizi Gergely magán; Vízaknai Miklós erdélyi alvajda; relatio
Tárgymutató kínzóeszköz (bitófa, kerék, karó) - kivégzés (akasztás, kerékbetörés, lenyakazás, megégetés) - törvény - szent korona; kínzóeszköz (bitófa, kerék, karó); hűséges szolgálat a szent koronának
Regeszta Hunyad-i János Magyarország kormányzója bizonyítja, hogy egyrészt Wyzakna-i Miklósnak, volt erdélyi vajdának eléje terjesztett kérelmére, másrészt mivel érdeke, hogy a kormányzósága alá tartozó területeken békét és biztonságot nyujtson mindenki számára, és hogy az ártó és veszedelmes embereknek gonosz tervei meghiusuljanak és hogy az igazak és ártatlanok békén megkereshessék mindennapi kenyerüket az ő védelme alatt, azért tekintettel Wezzed-i Lőrincnek, Péternek és Jánosnak, továbbá Boda-i Tamásnak és Hydeghwyz-i Gergelynek a szent koronával és vele szemben tanusított hűséges szolgálataira, a most elsoroltaknak és utódaiknak kormányzói hatalma teljénél fogva azt a kegyet adta, hogy bárhol fekvő összes birtokaikon felállíthassák a bitófát, kereket, karót és más kinzó és kivégző eszközöket és minden tolvajt, rablót, gyujtogatót, gyilkost és más gonosztevőt, akiket saját területük határain belül az említett büncselekményekben vétkeseknek találnak, elfoghassanak és a törvénynek megfelelőleg felakaszthassanak, kerékbe törhessenek, lenyakazhassanak, megégethessenek és érdemeik szerint más büntetésekkel illethessenek. Levelét kormányzói függő pecsétjével látta el. - A szöveg alatt jobbra: Relatio Nicolai de Wyzakna. - Törött függő pecsét.

Tartalomgazda